Prekių pirkimo – pardavimo elektroninėje parduotuvėje www.undiciventuno.com taisyklės.

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. UAB „Private fridge“ (toliau šiose taisyklėse – Pardavėjas), juridinio asmens kodas 305693796, PVM mokėtojo kodas LT100013759311, būveinės adresas Kaštonų g. 10 K3-15, LT-92206, Klaipėda, Lietuva yra elektroninės parduotuvės (toliau e-parduotuvės) www.undiciventuno.com  savininkė ir vykdydama savo veiklą Pirkėjui siūlo ir parduoda prekes pagal prekių pirkimo – pardavimo e-parduotuvėje www.undiciventuno.com taisykles.
 2. Šios prekių pirkimo – pardavimo e-parduotuvėje taisyklės (toliau – taisyklės) yra Šalims (Pirkėjui ir Pardavėjui) privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo teises, pareigas, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygas, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarką, šalių atsakomybę bei kitas su prekių pirkimu – pardavimu e-parduotuvėje www.undiciventuno.com  susijusias sąlygas Pirkėjui įsigyjant prekes e-parduotuvėje www.undiciventuno.com.
 3. Pardavėjas – UAB „Private fridge“, juridinio asmens kodas 305693796, būveinės adresas Kaštonų g. 10 K3-15, LT-92206, Klaipėda, Lietuva.
 4. Pirkėjas – asmuo, perkantis www.undiciventuno.com e-parduotuvėje ar besinaudojantis kitomis www.undiciventuno.com e-parduotuvės paslaugomis.
 5. UAB „Private fridge“ turi teisę keisti ar papildyti Taisykles. Taisyklės taikomos visiems Pirkėjams, turintiems teisę įsigyti prekes e-parduotuvėje. Kiekvieno pirkimo metu Pirkėjo (tiek registruoto, tiek neregistruoto) informavimas apie taisykles yra užtikrinamas reikalaujant patvirtinimo, kad su taisyklėmis yra susipažinta ir sutinkama.
 6. Pirkėjas pateikdamas užsakymą e-parduotuvėje  www.undiciventuno.com patvirtina, kad su pirkimo – pardavimo taisyklėmis susipažino, jas suprato ir su jomis sutinka, pažymėdamas laukelį prie teiginio: „Susipažinau su  www.undiciventuno.com pirkimo – pardavimo taisyklėmis ir su jomis sutinku“.

Pirkėjas sutikdamas su taisyklėmis taip pat patvirtina, kad turi teisę pirkti prekes e-parduotuvėje. Pirkti e-parduotuvėje turi teisę tik visiškai veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka, ir juridiniai asmenys, veikiantys per įgaliotus atstovus, užsiregistravę e-parduotuvėje Taisyklėse nustatyta tvarka.

 1. Pirkėjas negali pateikti užsakymų e-parduotuvėje tol kol nesusipažino ir nesutiko su Taisyklėmis.
 2. Pristatymas – tai Pirkėjo užsakytų prekių pristatymas Pirkėjo užsakyme nurodytu adresu.
 3. Nuotolinė Pirkimo-Pardavimo sutartis yra laikoma sudaryta, kai Pirkėjas suformuoja ir pateikia www.undiciventuno.com e-parduotuvėje prekių užsakymą, Taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais atlieka apmokėjimą už įsigytas prekes, ir Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu jis gauna patvirtinimą, kad Pirkėjo užsakymas yra priimtas ir pradėtas vykdyti.
 4. Nuotolinė Pirkimo-Pardavimo sutartis galioja iki sutarties įvykdymo arba jos nutraukimo Taisyklių ar teisės norminių aktų nustatyta tvarka. Nuotolinė sutartis gali būti nutraukta ir Pirkėjo registracija gali būti panaikinta dėl Taisyklių nesilaikymo arba kai Pirkėjas e-parduotuvėje atlieka Lietuvos Respublikos teisės aktuose draudžiamus veiksmus.
 5. Pirkėjas privalo susipažinti su Pardavėjo patvirtinta ir viešai paskelbta Privatumo politika.
 6. E-parduotuvės dizainas, funkcionalumas, prekinis ženklas „Undici ventuno“, prekės ir jų aprašymai yra Pardavėjo nuosavybė.
 7. Pardavėjas visus pranešimus Pirkėjui siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia www.undiciventuno.com e-parduotuvės interneto svetainės skiltyje „kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

UŽSAKYMO PATEIKIMAS, PIRKĖJO REGISTRACIJA IR ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

2.1. Pirkėjas apsipirkdamas www.undiciventuno.com e-parduotuvėje pasirenka jam patinkančias prekes. Iš pirkėjo pasirinktų prekių suformuojamas prekių krepšelis. Suformavus prekių krepšelį pirkėjas gali pasirinkti ar pateikti užsakymą kaip registruotas pirkėjas ar kaip svečias.

Registruotas pirkėjas – pirkėjas kuris e-parduotuvėje susikuria asmeninę paskyrą nurodydamas elektroninio pašto adresą ir susikurdamas slaptažodį. Asmeninėje paskyroje registruotas pirkėjas turi pateikti vardą, pavardę, mobiliojo telefono numerį, prekių pristatymo adresą, kontaktinius duomenis, bei pažymėti komunikacijos nustatymus.

Svečias – pirkėjas be registruotos paskyros, kuris prieš pateikdamas užsakymą, privalo pateikti vardą, pavardę, el. pašto adresą, mobilaus telefono numerį ir adresą kuriuo pristatyti užsakytas prekes.

2.2. Pirkėjas atsako už pateiktų asmeninių duomenų tikslumą ir teisingumą. Už visus veiksmus, kurie buvo atlikti naudojant pirkėjo paskyrą atsako pats pirkėjas.

2.3. Pirkėjas gali pasirinkti kokiomis komunikacijos priemonėmis ir kokius pranešimus ar pasiūlymus sutinka gauti iš Pardavėjo.

2.4. Pranešimai apie užsakymo įvykdymą, paskyros užregistravimą, sąskaita faktūra, užsakymo atšaukimo pranešimai bus siunčiami Pirkėjui jo nurodytu el. pašto adresu.

2.5. Pirkėjo užsakymas įvykdomas gavus apmokėjimą už prekes. Pardavėjas pasilieka teisę atšaukti pirkėjo užsakymą jei nėra atliktas apmokėjimas už prekes per 3 dienas.

2.6. Pardavėjas naudos Pirkėjo pateiktus duomenys prekių pardavimo bei pristatymo tikslais, www.undiciventuno.com veiklos planavimui ir analizei nepažeidžiant LR teisės aktų numatytų reikalavimų asmens duomenų apsaugai.

PIRKĖJO TEISĖS

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes e-parduotuvėje Taisyklių nustatyta tvarka.

3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti www.undiciventuno.com e-parduotuvėje sudarytos nuotolinės prekių pirkimo – pardavimo sutarties, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu ne vėliau kaip per 48 valandas nuo prekių pristatymo dienos.

3.3. Atsisakydamas nuotolinės pirkimo-pardavimo sutarties Pirkėjas privalo grąžinti prekes Pardavėjui per 14 kalendorinių dienų apmokėdamas prekių grąžinimo išlaidas.

3.4. Pirkėjas negali pasinaudoti teise grąžinti prekes jei nuotolinio pirkimo pardavimo sutartis buvo sudaryta dėl:

3.4.1. supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių;

3.4.2. prekių, kurios po pristatymo dėl savo pobūdžio neatskiriamai susimaišo su kitais daiktais;

3.4.3. maisto prekių, jei Pirkėjui buvo parduota tinkamos kokybės maisto prekė ir nebuvo pasibaigęs prekės tinkamumo naudotis terminas; tinkamos kokybės maisto prekės nekeičiamos ir negrąžinamos.

3.5. Grąžinamos kokybiškos prekės privalo būti nesugadintos, nepraradusios prekinės išvaizdos (nenuimtos ir nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.), vartojamųjų savybių ir negali būti naudotos. Prekė turi būti grąžinama originalioje pakuotėje, tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta, būtinai pateikiant prekės įsigijimo dokumentą.

3.6. Jeigu prekė nėra pilnai sukomplektuota, yra sugadinta, netvarkinga arba nėra tinkamai supakuota, Pardavėjas turi teisę nepriimti prekės ir negrąžinti už prekę Pirkėjo sumokėtų pinigų.

PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

4.1. Pirkėjas įsipareigoja apsipirkdamas www.undiciventuno.com e-parduotuvėje laikytis Taisyklių ir nepažeisti LR teisės aktų.

4.2. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Taisyklėse nurodytu būdu už užsakytas prekes ir priimti ar atsiimti užsakytas prekes pasirinktu prekių pristatymo būdu.

4.3. Pirkėjas įsipareigoja pateikti teisingus asmeninius duomenis ir jiems pasikeitus atnaujinti asmeninius duomenis savo paskyroje.

4.4. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo ar kitų duomenų.

UŽSAKYMO VYKDYMAS

5.1. Užsakytos prekės išsiunčiamos Pirkėjui po apmokėjimo už prekes. Jei už prekes neapmokama per tris kalendorinias dienas nuo užsakymo pateikimo, Pardavėjas anuliuoją Pirkėjo užsakymą.

5.2. Prekių pristatymo būdai, mokestis už pristatymą ir pristatymo išimtys nurodytos skyriuje „Prekių siuntimas ir pristatymas“

PREKIŲ KAINA, APMOKĖJIMAS,  TINKAMUMO NAUDOTI TERMINAS

6.1. Prekių kainos e-parduotuvėje www.undiciventuno.com yra nurodytos eurais (EUR). Visos kainos yra pateikiamos su bet kokios rūšies pridėtinės vertės ar kitais mokesčiais. Prekės parduodamos tokiomis kainomis, kurios galioja užsakymo pateikimo metu. Bankų mokesčiai gali būti taikomi priklausomai nuo banko, kurio paslaugomis naudojasi Pirkėjas.

6.2. Už užsakytas prekes Pirkėjas sumoka per elektroninę bankininkystę ar banko kortelėmis, skiltyje „apmokėjimo būdai“ nurodytu būdu.

6.3. Visoms e-parduotuvėje www.undiciventuno.com  parduodamoms prekėms taikomi gamintojo nustatyti galiojimo terminai, kurie yra nurodyti ant pakuotės.

6.4. Visų e-parduotuvėje www.undiciventuno.com parduodamų prekių savybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame aprašyme. Už informaciją apie prekių savybes atsako prekių gamintojai, Pardavėjas atsako už teisingą šios informacijos pateikimą Pirkėjui, nebent įstatymai numatytų kitaip.

6.5. Pardavėjas neatsako už tai, kad e-parduotuvėje www.undiciventuno.com esančių prekių spalva, forma ar kiti parametrai neatitinka realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių ar kitų techninių priežasčių, taip pat atsižvelgiant į protingai galimus išvaizdos neatitikimus.

6.6. Pardavėjas įsipareigoja prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.

6.7. Pardavėjas atsako už e-parduotuvėje www.undiciventuno.com pirkėjo užsakytų prekių pardavimą, pristatymą, kokybę, grąžinimo sąlygų vykdymą bei kitų teisės aktuose numatytų Pardavėjo teisių ir pareigų įgyvendinimą.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

7.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

7.2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

7.3. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais.

7.4. Pardavėjas visus pranešimus Pirkėjui siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

7.5. Pirkėjas visus pranešimus, klausimus, nusiskundimus ar kitą informaciją siunčia Pardavėjui e-parduotuvės www.undiciventuno.com skyriuje „Kontaktai“ nurodytu el. pašto adresu info@undiciventuno.com

7.6. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Meniu

Užsiprenumeruok naujienlaiškį ir gauk 15% nuolaidą pirmam užsakymui!